Τα προστατευτικά μέτρα ενάντια στην πανδημία COVID-19 επιβάλουν στις εταιρείες τον περιορισμό του αριθμού των εργαζομένων στην παραγωγή στο ελάχιστο. Παρόλα αυτά για να διασφαλιστεί μια πλήρως αυτόματη και αποδοτική παραγωγή η ιδανική λύση είναι ο συνδυασμός μικρού αριθμού εργαζομένων στο χώρο εργασίας με συναδέλφους που εργάζονται από το σπίτι τους μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης στα μηχανήματα. Όλο και περισσότερες εταιρείες ανακαλύπτουν και χρησιμοποιούν την επιλογή πρόσβασης σε μηχανήματα εκτός των εταιρικών εγκαταστάσεων. Ωστόσο πολλά συστήματα ελέγχου μηχανών δεν είχαν ακόμη σχεδιαστεί για αυτόν τον τύπο χρήσης τη στιγμή που αναπτύχθηκαν και κατά συνέπεια είναι ευπαθή σε προσβολή από κακόβουλο λογισμικό και κατάχρηση μέσω επιθέσεων στον κυβερνοχώρο.

Ωστόσο, η τελευταία γενιά μηχανών έγχυσης πλαστικών υλών WITTMANN BATTENFELD με έλεγχο B8 και επιλογή WITTMANN 4.0 έχει αναπτυχθεί για ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση. Mε τη βοήθεια ενός βελτιστοποιημένου τείχους προστασίας και πολλών επιπλέον δυνατοτήτων, προσφέρουμε ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.