Ένα δείγμα από το πελατολόγιο μας (με αλφαβητική σειρά)

A.A.S. ADVANCED AUTOMATION SYSTEMS LTD
BIC-VIOLEX SA
COCA-COLA HELLAS
ELOPAK
EURODRIP S.A.
IBS
INOVA ΑΕΒΕ
LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD
MATRIXPACK
NEOPLAST ΑΕ
NESTLE ΚΟΡΠΗ
PAPOUTSANIS ΑΒΕΕ
PETA (DECORATING TOOLS) LTD
RONTIS (ΠΡΩΗΝ MEDISPES)
ΒΙΟΚΑΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΕ “ΚΟΡΦΗ”
ΒΟΤΟΜΟΣ (ΝΕΡΟ ΖΑΡΟΣ)
ΔΕΜΙΡΗΣ Ι. & ΣΙΑ ΟΕ  “ΑΙΟΛΟΣ”
ΕΒΙΟΠ ΤΕΜΠΟ
ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ  Α.Ε.
ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
ΚΟΡΕ ΑΕ
ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΕΜΜ. ΑΒΕΕ “ΒΙΟΜΗΧ. ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΥΛΙΚΟΥ”
ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ Δ. ΛΑΓΟΣ – Α.ΜΑΝΔΑΛΤΣΗΣ Α.Ε.
ΜΠΑΖΙΓΟΣ Ν. ΑΒΕΕ
ΜΠΙΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ
ΠΑΙΡΗΣ Ε. ΑΒΕΕ
ΠΑΛΑΤΙΑΝΑ ΑΦΟΙ  ABEΕ  “PALAPLAST”
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΡΟΒΗΣ Ν. ΑΕ
ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΑΕ
ΣΕΠΤΟΝΑ ΑΒΕΕ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ  Α.Ε.
ΦΙΑΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.